Beschryvinge van Egipte; behelzende verscheide keurige aanmerkingen over de oude en hedendaagsche aardrykskunde van dat land; deszelfs aloude gedenktekenen, de zeden, gewoontens en godsdienst der inwooners, de regeering en koophandel, de dieren, boomen, g
Book cover
This book is not available for reading.
If You are a copyright holder and want to give this book to read, please contact us.
If You are believe that this book came out of copyright, and you want to read it on this site, please contact us.