't Boeck der zee-rechten, inhoudende dat hooghste ende oudtste Godtlantsche water-recht, dat de gemeene kooplieden ende schippers geordineert ende gemaeckt hebben tot Wisbuy. De zee-rechten gemaeckt by keyser Carel, als mede die gemaeckt zijn ten tijde va
Book cover
This book is not available for reading.
If You are a copyright holder and want to give this book to read, please contact us.
If You are believe that this book came out of copyright, and you want to read it on this site, please contact us.