't Vergulde licht der zee-vaard, : of te konst der stuurlieden. Zynde een volkomen en klare onderwyzinge der navigatie, bestaande in 't geen een Stuurman hoognodig behoor de te weten

Book cover
Title page vignette (ship) Added engraved illustrated title page Includes pivoting paper wheels on pages 20 and 22 Includes: Tafelen, bevattende: De Sinussen, tangenten en secanten, van minuut tot minuut voor ieder boog van het Quadrant, in hunne Natuurlyke getallen, op een' Radius van 10,000.000; Derzelver logarthmen; De logarithmen der gewoone getallen, in hunne natuurlyke orde van opvolging, van 1 tot 10.000; De Vergrootende Breedten in tiende-deelen van minuuten; De Streektafelen, naar het Plat en het Rond, voor ieder geheele Compasstreek van een Vierde-Rond / Bernardus Joannes Douwes [and] Geographische tafel van de graaden der breedte of poolshoogte en lengte of middagcirkel, van de Meest Bekend : steeden, rivieren, caapen, baaten. En inzonderheid der Voornaamste zee-haavens des aarkryks "Tafelen, bevattende: De sinussen, tangenten, ensecanten" has special t.p "Geographische tafel van de graaden der breedte of poolshoogte en lengte of middagcirkel" has special t.p Boston Public Library Rare Books Dept. copy includes handwritten notes
add to favoritesadd

Users who have this book

Users who want this book

What readers are saying

What do you think? Write your own comment on this book!

write a comment

What do you think? Write your own comment on this book

Info about the book

Series:

Unknown

ASIN:

184383622X

Rating:

3.5/5 (4)

Your rating:

0/5

Languge:

English

Do you want to read a book that interests you? It’s EASY!

Create an account and send a request for reading to other users on the Webpage of the book!