KNVB verknalde bekerwedstrijd tussen Heerenveen en Feyenoord

Book cover
Op 17 mei 2009 werd de KNVB-finale tussen FC Twente en Heerenveen gespeeld. In 1973 werd een bekerwedstrijd van Heerenveen onmogelijk gemaakt, omdat de bond toen geen enkele belangstelling had voor een eerlijk verloop.
add to favoritesadd

Users who have this book

Users who want this book

What readers are saying

What do you think? Write your own comment on this book!

write a comment

What do you think? Write your own comment on this book

Info about the book

Series:

Unknown

Rating:

3/5 (2)

Your rating:

0/5

Languge:

English

Do you want to exchange books? It’s EASY!

Get registered and find other users who want to give their favourite books to good hands!