Agro Corridor Rivierenland - Een cruciale schakel voor Greenport Nederland

Book cover
Dit rapport presenteert een heldere en gestructureerde analyse van de fruitteelt, laanboomteelt, champignonteelt en glastuinbouw in het Rivierengebied van Gelderland. Het levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het tuinbouwcluster in het Rivierengebied in het kader van het project Agro Corridor Rivierenland.
add to favoritesadd

Users who have this book

Users who want this book

What readers are saying

What do you think? Write your own comment on this book!

write a comment

What do you think? Write your own comment on this book

Info about the book

Author:

Series:

Unknown

Rating:

4.5/5 (4)

Your rating:

0/5

Languge:

English

Do you want to read a book that interests you? It’s EASY!

Create an account and send a request for reading to other users on the Webpage of the book!